Møllerne er ødelæggende for oplevelsen af det kystnære landskab, ikke mindst som det præsenterer sig i området ved den aktuelt påtænkte placering ud for Søbygårds volde.
Hertil kommer den betydelige direkte negative miljømæssige påvirkning for beboerne i et større område omkring disse meget store roterende tekniske anlæg.
Projektmagerne bag ønsket om stadig flere landbaserede store vindmøller på Ærø er hensynsløst drevet af kommercielle interesser. Elproduktionen fra de eksisterende møller dækker langt ud over øens behov. De begrundende, til lejligheden fremførte forestillinger om et markant øget fremtidigt lokalt energibehov virker fortænkte og er forbundet med særdeles stor usikkerhed.