Vandretur for DNs ret til at rejse fredninger

I det fine vintervejr søndag morgen den 20. januar 2019, var 50-60 personer mødt op ved Søbygård for at forsvare Danmarks Naturfredningsforenings ret til at foreslå fredninger.

De mange mennesker gik en smuk tur gennem det fredede Vitsø, fulgt af store flokke af vildgæs, der slog sig ned på vandet.

Efter en vandring på ca. seks km endte demonstrationen på Søby havn, hvor der blev serveret kaffe og kage. DN´s lokalformand Jan Clausen, fortalte her bl.a. om de Ærøske fredninger, hvoraf mange er sket på initiativ fra Danmarks Naturfredningsforening.

 

Tur til Langemadeløbet/Tranderupdal

 Her er billeder fra en dejlig aften langs Langemadeløbet hvor Carsten og Kim fortalte om projektet og om dyre- og plantelivet i åen.

Naturplejetræf 2018

I 2018 fik DN Ærø besøg af medlemmer fra resten af landet til 3 dages naturpleje.

Der blev stygnet popler, renset vandhuller og fjernet tjørn m.m.