7,5 km2 eller 15% af Ærøs areal er udlagt som særligt nitratfølsomme områder, men indsatsen er op til den enkelte lodsejer på frivillig basis. Derfor sker der ingenting på området.

Naturfredningsforeningen foreslår en høj grad af omlægning i de berørte områder. Løvskov er en af de bedste måder at beskytte disse nitratfølsomme områder på. Kun 1,7% af Ærø er dækket af skov, så der er masser af rum til ny skov. I en stor del af vandindvindingsområderne, er der skovrejsningsforbud. Dette skal selvfølgelig laves om i den næste kommuneplan. Hvis der ikke er mulighed for skovrejsning i nogle af områderne, må man omlægge landbrugsdriften, til en mere ekstensiv og skånsom drift.

Læs mere om vores drikkevand i den vedhæftede rapport fra Miljøministeriet.

DN Ærø har sendt følgende brev til Ærø Kommune for at høre hvordan Ærø Kommune beskytter drikkevandet: Brev til Ærø Kommune

Ærø Kommunes har svaret: Ærø Kommunes svar