DN Ærøs bestyrelse består af en fællesledelse på tre personer:

  • Sanne Krongaard Christensen
  • Lars Kromann
  • Ruth Nøjgaard

To sekretærer:

  • Ruth Nøjgaard
  • Ulla Friborg

Tre menige bestyrelsesmedlemmer:

  • Cecilie Clausen
  • Nina Rosenkilde Jessen
  • Jan Bert Gramsbergen

To suppleanter:

  • Kim Bang Jensen
  • Ulla Friborg